Publicerad den Lämna en kommentar

Vitaminer och mineraler till hästar

Vitaminer och mineraler är ämnen som normalt finns i det foder som hästen äter. Men då vår hästhållning ser annorlunda ut idag än när hästen levde fritt så kan den inte själv uppsöka föda som innehåller de vitaminer och mineraler som den eventuellt har brist på. Därav är det ofta nödvändigt att ge hästen vitaminer och mineraler som tillskott.

Vad är vitaminer?

Vitaminer är livsviktiga komponenter som behövs till olika processer i kroppen (McDonald et al., 2002). Det gäller bl.a. immunförsvaret (vitamin A och B), ämnesomsättningen (vitamin A och E), infektions-försvaret (vitamin C), bildning av skelett (vitamin D), tillväxt (vitamin B och D) m.m.

Vad händer om hästen inte får de vitaminer den har behov av?

Forskning visar att t.ex. underskott av vitamin E kan leda till olika bristsjukdomar hos unghästar (Frape, 2004). Samt att avelshästar (både ston och hingstar) som inte får uppfyllt sitt behov av vitamin A kan få fertilitetsproblem (McDowell, 1989). Härutöver kan brist på vitaminer också visa sig på andra sätt så som dåligt immunförsvar etc.

Vitaminer i gräs och hö

Som utgångspunkt så finns det ett bra innehåll av vitaminer i gräs men att detta kan bl.a. bero på sammansättningen av växterna som är i gräset. När gräset skördas till hö och hösilaget så påverkar lagringsmetoden, temperatur, fuktighet och lagringstid innehållet av vitaminer (Ballet et al., 2000). Lägre halter av vitaminer i grovfoder har främst påvisats under vinterperioden.

Vad är mineraler?

Mineraler är en grupp ämnen som är viktiga byggstenar för hästkroppen. Mineraler så som Kalcium och Fosfor är bl.a. viktigt för hästens skelett.

Andra mineraler är viktiga för att musklerna och nervsystemet skall fungera bra. Natrium (salt) är till exempel mycket viktigt för hästens vätskebalans och en av de ämnen som det ofta är brist på i hästens grovfoder.

Hästens ålder och hur mycket den tränar påverkar hur stor mängd mineraler den behöver. Ofta är det inte tillräcklig mängd av mineralämnena koppar, zink, jod, kobolt och selen i grovfodret. Då är det viktigt att ge detta som tillskott. Dessa ämnen hjälper nämligen hästkroppen med olika processer t.ex. att bilda proteiner och stimulera förbränning (jod) omsätta järn och syre (koppar) förebygga cellskador (selen) m.m.

Marstalls Vitaminer och mineraler – till din hästs behov!

Vitaminer och mineraler varierar i mängd och i kvalitet i de olika tillskottsprodukterna som finns på marknaden. Om du vill vara säker på att din häst får de vitaminer och mineraler som den har behov av, så skall du välja en produkt av bra kvalitet.

Marstall har utvecklat tre olika produkter som uppfyller hästens fulla behov av vitaminer och mineraler, beroende på säsong och träning.

Marstall Force– Komplett vitamin och mineralfoder i hög kvalitet
Till alla typer av hästar från fritid- till elit hästar, innehåller alla viktiga vitaminer och mineraler som din häst behöver. Är välsmakande, utan spannmål, pelleterad – lätt att dosera.
Finns i 4kg, 10kg och 20kg

Marstall Stall-Riegel – praktiskt vitamin och mineral kex
Lätt att använda till alla hästar, särskilt hästar i lösdrift och stall, välsmakande, Brett Ca : P förhållande (calcium/fosfor), kan användas året runt.
Finns i 2kg, 5kg och 20kg.

Weide-Riegel – praktiskt mineral kex till hästar på bete
Lätt att använda till alla hästar, lätt att dosera, välsmakande, utan vitaminer då detta redan finns i gräset.
Finns i 2kg, 5kg och 20kg

Referenslista:
Ballet, N., Robert, J.C., Williams, P.E.V. 2000. Vitamins in forages. In: Forage evaluation in ruminant nutrition (eds. D.I. Givens, E. Owen, R.F.E. Axford, H.M. Omed), pp. 399-433. CABI international, Wallingford, Oxon, UK. Frape, D. 2004. Vitamin and water requirements. In: Equine nutrition and feeding. Third edition, pp 89-116. Blackwell publishing, Oxford University, UK. McDonald, P., Edward, R.A., Greenhalgh, J.F.G., Morgan, C.A. 2002. Vitamins. In: Animal nutrition. Sixth edition, pp 73-107. Pearson Prentice Hall, London, UK. McDowell, L.R. 1989. Vitamin in animal nutrition, pp 10-131. Academic press, San Diego, USA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *