Tänder

Äldre hästar och andra hästar med tandproblem kan stöta på svårigheter när det kommer till tuggning av sitt foder, vilket kan leda till otillräcklig matsmältning och näringsbrist. Dåliga tänder kan göra det smärtsamt eller till och med omöjligt för hästen att bryta ner sitt foder ordentligt, vilket kan påverka deras hälsa och välmående negativt.

Visar alla 9 resultat

Visar alla 9 resultat

För att möta behoven hos hästar med dåliga tänder är det viktigt att erbjuda foder som är lätt att tugga och smälta. Foder som innehåller höhack, där höet redan är hackat i mindre bitar, kan vara en lämplig lösning för att underlätta för hästar med tuggproblem. Detta gör det lättare för hästen att konsumera sitt foder utan att behöva genomgå den besvärliga processen med att bryta ner större bitar.

Utöver höhack kan mash vara ett annat bra alternativ för hästar med dåliga tänder. Mash är en blöt, mjuk foderblandning som ofta innehåller ingredienser som är lätta att smälta och innehåller extra vatten för att göra det lättare för hästen att svälja och smälta maten. Mash är också en bra källa till vätska, vilket kan vara fördelaktigt för äldre hästar som har svårigheter att hålla sig hydrerade.

Genom att erbjuda höhack och mash som en del av hästens diet kan du som ägare till en häst med dåliga tänder säkerställa att hästen får den näring den behöver utan att behöva överbelasta sitt tuggsystem. Det är dock viktigt att övervaka hästens vikt och hälsotillstånd regelbundet och att rådfråga en veterinär för att anpassa foderplanen efter hästens individuella behov och krav.