Publicerad den

Om pälsfällning B-vitamin och protein

Under hästens pälsfällning är det vanligt att  man som hästägare får veta att hästen skall ha B-vitamin. Argumenten för detta är ofta att det skall hjälpa mot att hästen blir trött och för att den skall få en glansfull päls.  Men det är faktiskt en missuppfattning att B-vitamintillskott är det viktiga fodertillskottet under pälsfällningsperioden. Forskning nämligen att det inte finns uppbackning för dessa argument.

Men hur kan det komma sig? Jo det ar nämligen så att en frisk häst kan själv producera tillräckligt med B-vitamin naturligt i sin tarm, vilket innebär att externa tillskott vanligtvis inte behövs (NRH, 2007). Däremot så kan det vara bra att hjälpa hästen med ett tillskott av B-vitamin om hästen har eller för nyligen har haft en tarmstörning.

Hästen behöver protein

Pälsen består huvudsakligen av protein, som utgör upp till 95% av dess sammansättning. Vid brist på protein kan hästen uppleva en matt och tunn päls samt problem med fällningen (Scott & Miller, 2003). Under pälsfällning prioriterar hästkroppen att bevara och återuppbygga pälsen istället för att bygga muskler. Om hästen lider av proteinbrist under denna period är det troligt att den även tappar muskelmassa.

Det är möjligt att en häst fortfarande är muskelfattig trots att den erhåller tillräckligt med protein genom sin kost. Detta kan bero på en bristande energiintag från fodret, vilket tvingar hästen att använda protein som en alternativ energikälla (NRH, 2007).

För att komplettera hästens diet under pälsfällningstiden erbjuder Marstall ett proteintillskott kallat AMINO Muskel Plus. Detta tillskott innehåller inte bara protein utan även nödvändiga aminosyror i rätt proportioner. Det finns tillgängligt i pelletsform i förpackningar om antingen 3,5 kg eller 9 kg.

Genom att förstå vikten av att tillgodose hästens behov av protein under pälsfällningen kan ägare bidra till att säkerställa en frisk och glänsande päls samt bibehållen muskelmassa. Detta är avgörande för hästens välbefinnande och prestationsförmåga.

Referenser:

Gröndahl, A. Hästägares kunskapsnivå och attityder angående hästutfodring. SLU.

Scott, D.W., & Miller, W.H. (2003). Equine Dermatology. St. Louis, MO: Saunders.

Nutrient Requirements of Horses. 6th rev. ed. (2007). Washington, D.C.: National Academy Press.