Publicerad den

Viktigt att tänka på när du skall avla på ditt sto

Det finns många tankar och överväganden som bör göras innan man väljer gå igång med att få ett föl efter sitt sto. Dessa överväganden inkluderar genetik, sportslig kvalitet, temperament, ekonomi, drömmar och förväntningar med mera.

Men det är också riktigt kul att få ett föl och en fantastisk tid och möjlighet för att inverka på hur fölet kommer att utvecklas. Det är viktigt att vara medveten om att det är en kostsam affär och att många saker kan gå fel innan man får sin önskade ridhäst. Detta skrivs inte för att avskräcka någon. Ofta är det både billigare och mindre riskfyllt att köpa en ny häst när den nått en viss ålder. Det sagt är det många av oss som aldrig skulle vilja vara utan synen av fölet som tar sina första klunkar mjölk och hoppar och dansar runt på de tunna men kraftfulla små benen.

Vad påverkar att fölet och fölningen blir till en succé?

På grund av ekonomi är det mycket viktigt att förbereda stoet på bästa sätt. På så sätt optimeras chanserna att få henne dräktig. Är ditt sto i cykel? Dvs., kommer hon i regelbundna, bra brunster? Ju tidigare på året du önskar fölet, desto tidigare bör stoet insemineras eller komma till hingst. Dräktighet i februari och mars är oftast svåra eftersom det inte finns tillräckligt med naturligt ljus för att uppnå bra brunster.

Om du vill ha tidiga brunster måste du sätta igång redan i början av december med att förlänga dagen. Det betyder att du måste se till att stoet står i ljus från soluppgång till ca kl. 23. Det innebär att hon inte får hitta mörker någonstans i ett hörn av boxen eller gå bort från ljuskällan. En tumregel är att det bör vara tillräckligt med ljus för att läsa en gammal tidning. Ljuspåverkan kommer inte bara påverka hennes cykel, utan kommer också påskynda pälsbytet. Var därför uppmärksam på att du kan komma till att behöva sätta på ett täcke eller justera täckets tjocklek under kalla perioder.

Om du däremot vill ha ett föl lite senare på våren kan du låta naturen ha sin gång. Det naturliga ljuset gör brunsterna optimala för dräktighet i juni, vilket så resulterar i att det kommer ett föl i maj. Föl i maj eller juni har den fördel att temperaturen med större sannolikhet är högre. Stoet och fölet kan därför få mer tid ute i hagen. Därutöver kommer mängden av näringsfullt gräs vara högst precis när stoet behöver det mest.

Hur skall jag fodra ett avelssto

Först och främst måste du bedöma stoets hull. Det är viktigt att stoet inte är för tjock eller för smal när hon skall föla. Fölningssuccén är störst om man kan hålla stoet i optimal hull. Ribb benen ska inte kunna synas men, men man bör kunna känna dem genom att du stryker en platt hand längs sidan av stoet.

Stoet blir väl förbered på fölningen genom naturens sida. Förutom det ökande ljuset innehåller gräset också de rätta näringsämnena för att optimera brunsterna. Man kan hjälpa till lite genom att se till att tillföra stoet dessa näringsämnen genom tillskott:

Beta-karoten – en antioxidant som är en föregångare till A-vitamin. Beta-karoten har påvisad positiv påverkan för sannolikheten för att stoet blir dräktigt. Beta-karoten finns naturligt i färskt grönt gräs och i morötter.
E-vitamin – en viktig antioxidant som hästen inte kan producera själv. Hästar behöver få i sig E-vitamin genom sitt foder eftersom de inte själva producerar det. Det är särskilt viktigt i samband med reproduktion, föl i tillväxt, dräktiga ston, avelshingstar och hästar i hårt arbete.
Folsyra, även känt som B7-vitamin – är ett vattenlösligt vitamin som är viktigt i tillväxtfaser. Folsyra är involverad i DNA-syntesen, produktion av metionin och i cellutveckling samt tillväxt, och är därmed särskilt viktigt i samband med utvecklingen av fostret.

 

Det dräktiga stoet

Tidigt och mitt i dräktigheten

Även om den första tiden är en kritisk period för fostrets utveckling, är denna utveckling långsam. Om stoet inte har ett föl bredvid sig är det sällan nödvändigt att ändra stoets utfodring under de första 7 månaderna. Så länge stoet är friskt och bra i hull samt får en avbalanserad foderstat finns det ingen anledning att ändra foderstaten.

Sista delen av dräktigheten

Mer än 60 % av fostrets tillväxt sker under de sista 3 månaderna av dräktigheten, därför är det mycket viktigt att stoet får rätt näring i den perioden
Energi- och proteinbehovet ökar och skall därmed ökas i foder för att stödja fostertillväxten.
Kalcium, fosfor, zink och koppar är väsentliga för skelettets utveckling
Mjölken innehåller mycket lite koppar och zink, så det är en bra idé att komplettera stoets foder med ett lämpligt foder under dräktigheten.
Nästan hälften av fostrets upptag av koppar, zink och mangan sker under den 10:e dräktighetsmånaden.
E-vitamin är avgörande för ett friskt immunsystem, och forskning tyder på att genom att ge stoet E-vitamin under dräktigheten kan man öka koncentrationen av antikroppar i råmjölken.

Det digivande stoet

De första 3 månaderna när fölet diar ställs det höga krav på stoets näring. Laktation kräver mer energi (kalorier) och protein än att springa ett löp varje dag. Under denna period producerar stoet cirka 3 % av sin kroppsvikt i mjölk varje dag, det vill säga att hon producerar cirka 15 liter mjölk i dygnet om hon väger 500 kg! Då kan man förstå att det skall en del kalorier in för att kunna producera så mycket mjölk.
Det är så klart individuellt vilket energibehov som stoet har. Inte alla ston behöver stor förändring i utfodringen för att hålla hull. Du kan komma långt med ett bra grovfoder (eller gräs) till ett sto som normalt är lättfödd. Men när det gäller protein med hög kvalitet är det sällan att stoet får uppfyllt sitt behov, bara genom att endast fodras med grovfoder. Det är särskilt den essentiella aminosyran lysin bör man vara uppmärksam på att komplettera. Om stoet inte får tillräckligt med protein i fodret så kommer hon att bryta ner sina muskler för att säkerställa att det finns tillräckligt med protein i mjölken till fölet.
Till trotts att energibehovet avtar ju äldre fölet blir, så skall man komma ihåg att energi- och näringsbehovet hos ett digivande sto är högre än hos hästar i hårt arbete. Tappar stoet hull och sina muskler så kan det senare också påverka fertiliteten.

Så här fodrar du avelsstoet

Sikta på en hullscore på 5-6 av 9
Bedöm stoets hull minst 3 månader innan avelsäsongen börjar och regelbundet därefter så att eventuella förändringar kan göras löpande.
Tilldela grovfoder ad libitum, naturligtvis utan för mycket spill.
Introducera gradvis Marstalls Avelsfoder (Zucht) under den 8:e dräktighetsmånaden.
Ett tillskott av mineraler och vitaminer (Marstall Force) är perfekt till ston som har en låg kaloribehov. I och med att man begränsar kaloriintaget men ger ändå stoet de nödvändiga vitaminerna och mineralerna.
Marstalls Avelsfoder (Zucht) är det bästa sättet att säkerställa en balanserad utfodring under den sista delen av dräktigheten och under laktation.
Om du är osäker på hur du skall fodra ditt avelssto så kontakta marstall@marstall.se så hjälper vi dig.

 

Foder till fölet

De första 3 månaderna

Föl lever nästan uteslutande på modersmjölk under den första månaden, även om vissa redan visar intresse för stoets foder runt 2 veckors ålder. Vid 6 veckors ålder kommer fölets näringsbehov att börja överstiga det som den kan få från stoet,. Fölet behöver därför extra fodertillskott som innehåller extra näring. Vid 3 månaders ålder ökar behovet av näring. Det är också under denna period som avelsstoet minskar sin mölkproduktion och kvalitet gör att fölet bör ges ett foder. Det kan dock vara lättare att vänja fölet att äta krubbfoder om det får äta med stoet eller får foder i en egen krubba bredvid.

En avelsbalans är idealisk för snabbt växande föl som inte behöver ett kaloririkt foder. Om fölet behöver extra kalorier för att hålla hull kan det vara nödvändigt att ge ett mer traditionellt avelsfoder med högt energi- och kaloriinnehåll.

Se till att fölet har fri tillgång till gräs, mjukt hö eller wrap.

Vid avvänjning

Avvänjning är en stressande period för fölet, och fölet riskerar att förlora hull, vilket kan störa tillväxten. Även om det kan vara frestande att öka mängden foder för att undvika att förlora hull kan det öka risken för att utveckla ortopediska sjukdomar och bör därför undvikas. Det är en bra idé att se till att fölet är vant vid ett lämpligt foder eller balanserare före avvänjning. På så sätt kan man minska risken för matsmältningsproblem eller att fölet tappar aptiten. Detta undviker svängningar i näringsintaget som kan påverka tillväxten. Om möjligt bör man också undvika snabba förändringar av grovfodret under denna period.

Om det är nödvändigt att flytta fölet under avvänjningsperioden, till exempel till en ny flock eller stallplats, är det en mycket bra idé att tilldela fölet något som reglerar magsyran så att problem med magen undviks så långt som möjligt. Det kan vara till exempel Egusin 250. Återigen är det en mycket bra idé att ha vant fölet vid smaken medan det är hos stoet så att den nya smaken inte avskräcker fölet från att äta sitt krubbfoder.

Vi önskar dig lycka till med att få ditt helt egna lilla föl.